_______________________________
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
_______________________________

Witamy na stronie internetowej

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sławnie.

 

Już ponad 50 lat jesteśmy przy ulicy Kopernika 9 w Sławnie.

 

Kształcimy dzieci i młodzież niepełnosprawną w różnym wieku.
Naszym nadrzędnym celem jest wspieranie wszechstronnego
rozwoju wychowanka niepełnosprawnego z uwzględnieniem jego potrzeb,
możliwości i okresów rozwojowych.

Każdy wychowanek jest dla nas jednakowo ważny,
każdemu pomagamy, by mógł odnieść osobisty sukces.
Zapewniamy wychowankom dobre, bezpieczne i przyjazne warunki do nauki i wypoczynku
oraz różnorodną i atrakcyjną ofertę edukacyjną.

Wspieramy rodziców w rozwoju osobowym ich dziecka
w wymiarze intelektualnym, zdrowotnym, estetycznym i moralnym.

Prowadzimy także różne formy działalności integracyjnej,
zmierzające do adaptacji wychowanków w środowisku społecznym.

 

Nasz Ośrodek prowadzi:

 

szkolax

  • – wczesne wspomaganie małego dziecka,
  • – przedszkole,
  • – szkołę podstawową,
  • – gimnazjum,
  • – szkołę przysposabiającą do pracy,
  • – szkołę zawodową,
  • – technikum.