Formy kształcenia

Formy Kształcenia

Aktualności

Aktualności

Ośrodek rehabilitacyjno-konsultacyjno-opiekuńczy

Ośrodek Rehabilitacyjno-konsultacyjno-opiekuńczy

Nasi podopieczni

Każdemu dziecku zapewniamy fachową pomoc i indywidualne podejście. Cieszymy się z jego, choćby najmniejszych sukcesów; pocieszamy i wspieramy w chwilach niepowodzeń.

Czytaj więcej

Edukacja

Zapewniamy:
- wykwalifikowaną kadrę z dużym doświadczeniem oraz pasją zawodową;
- nowocześnie wyposażone pracownie do nauki zawodu;
- pomoc specjalistów: każdy uczeń jest objęty dodatkowymi zajęciami...

Czytaj więcej

Nasza Misja

Praca indywidualna z uczniem i rozwiązywanie problemów

Priorytety

Priorytety

Kształcimy dzieci i młodzież niepełnosprawną w różnym wieku. Naszym nadrzędnym celem jest wspieranie wszechstronnego rozwoju wychowanka niepełnosprawnego z uwzględnieniem jego potrzeb, możliwości i okresów rozwojowych

Integracja

Integracja

Prowadzimy różne formy działalności integracyjnej, zmierzające do adaptacji wychowanków w środowisku społecznym

Różnorodność

Różnorodność

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
przedszkole,
szkołę podstawową,
zasadniczą szkołę zawodową branżową szkołę I stopnia,
szkołę przysposabiającą do pracy,
technikum,
zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze,
internat.

Wsparcie

Wsparcie

Wspieramy rodziców w rozwoju osobowym ich dziecka w wymiarze intelektualnym, zdrowotnym, estetycznym i moralnym