Wycieczka do Ugacia grupa I i II

Zielona Szkoła pod Bocianim Gniazdem”

9 marca obyła się internacka wycieczka edukacyjna do Zielonej Szkoły pod Bocianim Gniazdem w Ugaciu. Uczestniczyli w niej wychowankowie grupy I i II wraz z wychowawcami: J. Pilc, A. Iwat, L. Nowaczyk, D. Ożarowskim. Dzieci brały udział w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez pracownika Nadleśnictwa Bogdana Figurę, dokarmiały zwierzęta przywiezionymi jabłkami i ziemniakami. Zwiedzały Leśną Chatę będącą zabytkową leśniczówką, w której utworzono izbę edukacyjno-muzealną. Oglądały wystawę przyrodniczą z naturalnymi eksponatami zwierzęcymi, wystawę pamiątek oraz narzędzi i przyborów związanych z leśnictwem. Następnie uczniowie podzieleni na 2 grupy rozwiązywali „Quiz edukacyjny ” , pogłębiający wiedzę o przedwiośniu przygotowany przez panią J. Pilc. Następnie odbyło się ognisko z pieczeniem kiełbasek, przy którym wszyscy mogli się ogrzać i posilić. Na zakończenie pan Bogdan podarował wychowankom broszury edukacyjne „Poznajemy las z Zieloną Szkoła”, które z zaciekawieniem zostały przeczytane w internacie.

Justyna Pilc