KONKURS WIEDZY O ZDROWIU

W czwartek 14.04.2016r. o godzinie 10.00 odbył się w naszej placówce konkurs wiedzy  o zdrowiu z okazji Światowego Dnia Zdrowia. W konkursie uczestniczyli uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym ze szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy.

Celem konkursu było propagowanie wśród uczniów wiedzy prozdrowotnej, kształcenie właściwego zachowania się w nagłych wypadkach, szerzenie zdrowego i higienicznego trybu życia, kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych oraz wdrażanie do działań profilaktycznych na rzecz ochrony zdrowia i życia. Imprezę przygotowały panie : Joanna Ogórek, Beata Wańczyk i Renata Różańska. Wśród zaproszonych gości byli: P. Dyrektor – Krzysztof Galik, P. Wicedyrektor – Agnieszka Hryckowian oraz przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej ze Sławna. Panowie strażacy przeprowadzili pogadankę nt. udzielania pierwszej pomocy, ewakuacji w przypadku pożaru oraz pokazali wóz strażacki i znajdujący się w nim sprzęt.

Po pożegnaniu gości uczniowie wzięli udział w różnych konkurencjach, podczas których musieli wykazać się wiedzą nt. : higieny, bezpieczeństwa, prawidłowej segregacji śmieci, zdrowej i niezdrowej żywności. Rozwiązany został również ogłoszony wcześniej konkurs plastyczny, pt. „Żyj zdrowo i bezpiecznie”. Wyróżnione zostały trzy osoby : Irena Bigos – kl. III SPdP, Anna Szwak – kl. I Gimn. i Mariusz Królikowski – kl. VI SP.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali „zdrowe” upominki, jak na konkurs prozdrowotny przystało.