ABC Mocarza

W ramach działań związanych z promocją zdrowego stylu życia i realizowanego programu profilaktyki Ośrodek przy ulicy Kopernika w Sławnie prowadzi działania zwiększające wiedzę i świadomość podopiecznych na temat substancji psychoaktywnych, w tym między innymi dopalaczy.

Pracownicy SOSW dla DMN zdają sobie sprawę z faktu, że często jedną z przyczyn sięgania przez młodzież po nieznane substancje psychoaktywne jest niska wiedza na temat tych substancji i skutków zdrowotnych ich zażywania.

W związku z tym w placówce odbyło się przedstawienie profilaktyczne pt. „ABC Mocarza”. W przedstawieniu poruszony został problem związany z dopalaczami. Spektakl miał na celu skłonić młodego widza do przemyśleń i refleksji nad zagrożeniami, jakie niesie dla zdrowia psychicznego i fizycznego zażywanie dopalaczy, które w większości przypadków  są nieodwracalne. Aktorzy z Agencji Artystycznej GALANA z Krakowa zaprezentowali prawdziwą historię pary małżeńskiej młodych ludzi Roberta i Ani, pary o ustabilizowanej sytuacji materialnej i rodzinnej. Sielankowe życie zamienia się w koszmar po zażyciu przez Roberta środka odurzającego o nieznanym składzie. W następstwie mężczyzna trafia do szpitala, a następnie na oddział szpitala psychiatrycznego, z powodu ostrych ataków schizofrenii. W zaprezentowanej sztuce aktorzy starali się znaleźć odpowiedź na pytanie, czy można poradzić sobie z tak trudnym problemem, jakim jest uzależnienie od dopalaczy? Spektakl kończył się smutnym, ale jakże dobitnym przesłaniem, że pomoc, jeśli już nadejdzie, często nie jest w stanie uratować zniszczonego przez dopalacze zdrowia osoby uzależnionej.