PRÓBNY EGZAMIN ZAWODOWY

Dnia 12.05.2016 r. uczniowie III klasy TŻiUG i ZSZ mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności podczas próbnego egzaminu zawodowego – w części pisemnej i praktycznej.

Głównym celem próbnych egzaminów zawodowych jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas trzyletniej nauki uczniów zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie kucharz.

Wszyscy egzaminowani poradzili sobie z wykonywanymi zadaniami i pozytywnie zaliczyli próbny egzamin, czego również życzymy na tym właściwym egzaminie zawodowym pisemnym – połamania długopisów, a praktycznym – połamania noży!