VI SZKOLNY KONKURS WIEDZY CUKIERNICZEJ „KUŹNIA MŁODYCH TALENTÓW”

Konkurs był skierowany do uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej  klasa I, II i III cukiernik.

Celem konkursu było:

  • promowanie utalentowanych uczniów, podniesienie rangi zawodu,
  • zachęcenie młodzieży do dalszego doskonalenia umiejętności zawodowych, umożliwienie uczniom sprawdzenie umiejętności praktycznej i teoretycznej zdobytej podczas nauki zawodu zgodnym z programem nauczania T.4

Uczestnicy konkursu  w części pisemnej mogli zdobyć maksymalnie 40 punktów.

W części praktycznej uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonać:

  •  eklery z ciasta parzonego i krem budyniowy.

Do wykonania prac konkursowych udostępnione były stanowiska pracy, sprzęt oraz surowiec, prezentacja prac konkursowych odbyła się bezpośrednio po zakończeniu konkursu.

Wyniki Konkursu:

I miejsce           Patryk Kaźmierczak

II miejsce         Wojtek Szcześniak

III  miejsce       Michał Grzelakowski