Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

W dniu 24 czerwca zakończyliśmy rok szkolny. Uroczystość rozpoczął pan dyrektor Krzysztof Galik przypominając nam tegoroczne osiągnięcia. Nagrodził też absolwentów przedszkola, a następnie grupę przedszkolną, która będzie kontynuować naukę w przedszkolu także w przyszłym roku. Kolejno rozdano nagrody za konkursy przedmiotowe i podsumowano współzawodnictwo w szkołach ponadgimnazjalnych ( najlepszą uczennicą była Monika Bosak).

Pani Renata Pietruszka podsumowała dokonania sportowe, a następnie pan dyrektor i wychowawcy klas wręczyli świadectwa uczniom z zachowaniem wzorowym: Bartoszowi Żermanowi, Nikoli Kotarskiej, Agnieszce Skibniewskiej, Żanecie Cieńskiej i Joannie Kmieć.
Kolejno nagrody otrzymali uczniowie, którzy uzyskali świadectwa z wyróżnieniem: Mateusz Sitnik, Patrycja Larwińska, Natalia Nowaczyk, Małgorzata Orzechowska i Monika Bosak. Ich rodzice odebrali także listy gratulacyjne.
Następnie wychowawczyni Beata Kobalczyk odczytała Monice Bosak wpis ze Złotej Księgi Absolwentów.
Kolejno absolwenci odebrali świadectwa z rąk dyrektora, a potem przedstawili nam krótką inscenizację. Następnie młodsi koledzy pożegnali wierszem i piosenką absolwentów. Przekazali im także drobne upominki.
Kolejnym etapem było wręczenie pamiątkowych tablo i kwiatów wszystkim nauczycielom i pracownikom ośrodka.
Całość podsumowała pani Kinga Grzelakowska -przedstawiciel Rady Rodziców. Naczelnik Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym -pani Agata Witkowska wręczyła nagrody dla najlepszych uczniów i już dyrektor oficjalnie zakończył rok szkolny 2015/2016.
Do zobaczenia we wrześniu….