BEZPIECZNE I NIEBEZPIECZNE ZACHOWANIA NA DRODZE

Dnia 20.09.2016r. dzieci z przedszkola i młodszych klas szkoły podstawowej w SOSW dla DMN w Sławnie spotkały się  z panią Pauliną Kazusek- policjantką Komendy Powiatowej Policji w Sławnie.
Podczas spotkania dzieci zapoznały się   z zasadami bezpiecznego zachowania na drodze. Miały też okazję zademonstrować prawidłowe przechodzenie przez   jezdnię na przejściu dla pieszych. Przypomniane zostały numery telefonów alarmowych, a także jak i kiedy można z nich korzystać. Pani policjantka
przypomniała aby dzieci miały ograniczone zaufanie do osób nieznajomych.
Na zakończenie nasz gość przypomniał o konieczności używania odblasków na ubraniach lub plecakach. W prezencie dzieci otrzymały odblaski. Spotkanie minęło szybko i było bardzo pouczające. Dzieci podziękowały za upominki i ciekawe zajęcia.
Nauczycielki przedszkola i szkoły podstawowej