Warsztaty matematyczne „W zaciszu matematyki”

W terminie 21-24 listopada 2016 r. dziewięciu uczniów ze szkoły podstawowej, gimnazjum i technikum ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie wraz z nauczycielkami matematyki p. Joanna Staśkiewicz i Zenoną Glanc, wzięli udział  w projekcie edukacyjnym pt. „W zaciszu matematyki”  realizowany przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Olsztyńskie Stowarzyszenie Głuchych.  Celem projektu było rozbudzenie zainteresowań naukami ścisłymi  wśród uczniów głuchych i słabosłyszących szkół podstawowych (klasy 4-6), gimnazjów oraz szkół średnich.

Projekt składał się z trzech modułów:

MODUŁ I – obejmował organizację zajęć popularyzatorskich z matematyki, informatyki i fizyki dla wszystkich uczestników projektu. Moduł realizowany był przez naukowców z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zajęcia miały na celu rozbudzenie zainteresowań uczniów głuchych i słabosłyszących naukami ścisłymi.

MODUŁ II – obejmował organizację ogólnopolskiego konkursu matematycznego w formie zawodów zespołowych. Rywalizacja odbywała się pomiędzy 3 osobowymi zespołami uczniów zgłaszanymi przez nauczycieli matematyki. Zespoły uczniowskie rozwiązywały zadania i łamigłówki matematyczne, których poprawność rozwiązań oceniała komisja konkursowa, składającą się z nauczycieli akademickich WMiI UWM w Olsztynie.

MODUŁ III – warsztaty metodyczne dla nauczycieli matematyki uczniów głuchych i słabosłyszących.

W projekcie wzięło udział ok. 110 uczniów i 30 nauczycieli z 12 Ośrodków w Polsce, min.  po dwa Ośrodki z Warszawy i Łodzi, ze Szczecina, Krakowa, Poznania, Bydgoszczy, Olecka, Wejherowa, Olsztyna

Nasi uczniowie bardzo aktywnie brali udział w warsztatach i wykładach dzięki czemu, podczas części konkursowej zajęli odpowiednio

– I miejsce w kategorii szkoła ponadgimnazjalna – Paweł Gliwa i Wojciech Krzemianowski, którzy w nagrodę otrzymali certyfikaty uczestnictwa, telefony komórkowe, gry logiczne, kalkulatory, pendrive oraz gadżety

– II miejsce w kategorii gimnazjum – Eliza Matuszewska, Hubert Larwiński i Dominik Salachna, którzy w nagrodę otrzymali certyfikaty uczestnictwa, kamery internetowe, gry logiczne, kalkulatory, pendrive oraz gadżety

Wartym podkreślenia jest bardzo odpowiedzialne, kulturalne i bezpiecznym zachowanie naszych uczniów podczas podróży, jak i całego pobytu w Olsztynie.

Mamy nadzieję, że projekt będzie kontynuowany w następnych latach z równie dużymi sukcesami.

                                                                                  Joanna Staśkiewicz, Zenona Glanc