Szkolny Konkurs Języka Migowego i Miganego

W dniu 16 grudnia o godzinie 9.00 w świetlicy internatu odbył się Konkurs znajomości słów i zdań w Polskim Języku Migowym (w skrócie PJM) czyli naturalnym języku społeczności Głuchych, gdzie reguły gramatyczne rządzą swoimi prawami oraz w języku miganym czyli Systemem Językowo-Migowym (w skrócie SJM), gdzie w parze z językiem polskim fonicznym tłumaczy słowa i zdania znakiem migowym i daktylografią. Do Konkursu przystąpiło sześcioro uczniów klas zawodowych i technikum. Są to następujące osoby: Krzysztof Grabowski, Łukasz Gliszczyński, Natalia Brzezicka, Rafał Zagajewski, Paweł Gliwa i Dominik Zosiuk. W kategorii czytania tekstu w PJM najlepszy był Łukasz Gliszczyński a w kategorii filmu w PJM-Natalia Brzezicka. Natomiast w kategorii: rozumienie i tłumaczenie tekstu w SJM najlepszy był Paweł Gliwa. Wszystkim gratulujemy!!! Z oczywistych względów zwycięzcy poszczególnych kategorii zakwalifikowali się do Olimpiady Języka Migowego i Miganego, która odbędzie się 7-8 kwietnia 2017 roku w Ośrodku dla Niesłyszących we Wrocławiu. Reprezentantom naszego Ośrodka życzymy powodzenia !!!

Opiekunowie: Leszek Nowaczyk i Magdalena Szostak