Światowy Dzień Zespołu Downa

Światowy Dzień Zespołu Downa

Dzień kolorowej skarpetki.

We wtorek 21.03.17r. odbył się po raz pierwszy w naszej placówce apel z okazji „Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa” zwany inaczej „Dniem kolorowej skarpetki”.

Podczas uroczystości przedstawiono prezentację multimedialną, której celem było przybliżenie obecnym istoty zaburzenia, czyli trisomii 21 chromosomu oraz propagowanie praw i dobra ludzi z tą wadą genetyczną.

Uczniowie ze szkoły podstawowej i SPDP zaprezentowali swoje umiejętności artystyczne oraz zdolności plastyczne. W ramach integracji cała społeczność szkolna miała na sobie po dwie różne kolorowe skarpetki.

Organizatorzy: K. Szurmak, M. Wolska, I. Karolczak-Rutkowska, J. Ogórek, I. Ryjewska