Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2 kwietnia – Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

          Dzień ten ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2007 roku. Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwojowym o podłożu neurologicznym, które dotyka tysięcy dzieci w Polsce. Osoby z autyzmem moga mieć problemy z porozumiewaniem się, wyrażaniem uczuć i budowaniem relacji interpersonalnych.

3 kwietnia o godz. 11.00 uczniowie i kadra pedagogiczna Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie przeszła ulicami miasta w kierunku Placu Kardynała Wyszyńskiego, aby zaakcentować swoją więź z osobami autystycznymi. Ponieważ kolor niebieski jest symbolem solidarności z autystami, młodzież miała niebieskie baloniki i transparenty z napisami: „Światowy Dzień Świadomości Autyzmu” i „Autyści są wśród nas”.

W SOSW kształci się 17 uczniów z autyzmem na wszystkich etapach edukacyjnych – od zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, poprzez przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum i szkołę zawodową.