Wojewódzki Konkurs Matematyczno -Przyrodniczy

7 kwietnia Wiktor, Paweł i Mateusz uczestniczyli w „Wojewódzkich potyczkach matematyczno – przyrodniczych”. Konkurs zorganizowano w Zespole Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Stargardzie. Miał on na celu:

– rozwijanie zainteresowań matematycznych i przyrodniczych,

– rozbudzanie myślenia logicznego,

– doskonalenie umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce,

– kształcenie umiejętności współdziałania w grupie,

– integrację uczniów.

Chłopcy liczyli, wyszukiwali na mapach, układali figury, rozwiązywali łamigłówki matematyczne i przyrodnicze. Po podsumowaniu wszystkich konkurencji uczniowie zdobyli II miejsce. Cały konkurs przebiegał w miłej i serdecznej atmosferze. Wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni i zaproszeni na słodki poczęstunek. Do konkursu uczniów przygotowały panie Joanna Staśkiewicz i Małgorzata Szemraj-Poborska, a opiekunami „sławieńskiej ekipy” były panie Katarzyna Janusiak i Renata Rugała.