KONKURS WIEDZY O ZDROWIU – „ Zdrowe odżywianie”

KONKURS WIEDZY O ZDROWIU – „ Zdrowe odżywianie”

We wtorek 19.05.2017r. o godzinie 9.00 odbył się w naszej placówce konkurs wiedzy  o zdrowiu z okazji Światowego Dnia Zdrowia. W konkursie uczestniczyli uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym ze szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy. Celem konkursu było propagowanie wśród uczniów wiedzy prozdrowotnej, promowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie prawidłowych postaw, nawyków i zachowań zdrowotnych oraz wdrażanie do działań profilaktycznych na rzecz ochrony zdrowia. Imprezę przygotowały panie : Beata Wańczyk, Joanna Ogórek i Aneta Materka, o oprawę muzyczną zadbał p. Marek Spodymek.

Wśród zaproszonych gości były panie : P. Wicedyrektor – Zenona Glanc oraz przedstawicielka Sanepid-u ze Sławna. Pani z Sanepid-u przeprowadziła prelekcję nt. zdrowego odżywiania, w języku migowym tłumaczyła p. pedagog- Monika Grzelak. Po pożegnaniu gościa uczniowie obejrzeli inscenizację, pt. „Jarzynki babci Balbinki” oraz wzięli udział w różnych konkurencjach, podczas których musieli wykazać się wiedzą nt. zdrowego odżywiania, znajomością warzyw i owoców oraz umiejętnością wykonania sałatki lub surówki owocowo – warzywnej. Uczniowie zgodnie współpracowali w grupie, wykazali się dużymi umiejętnościami kulinarnymi i zmysłem artystycznym podczas dekoracji przygotowywanej potrawy i stołu. Najprzyjemniejszym akcentem konkursu była degustacja przyrządzonych sałatek.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali „zdrowe” upominki, jak na konkurs prozdrowotny przystało.