Rekrutacja na rok szkolny 2017/18 Dzień Otwarty

Rekrutacja na rok szkolny 2017/18 Dzień Otwarty

czteroletnie technikum

BS I branżowa szkoła I stopnia

PRZYJDŹ, ZOBACZ, ZOSTAŃ

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DO:

czteroletniego technikum

BS I branżowej szkoły I stopnia 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami w dniach:

09.05.-21.06.2017 r.

Uzupełnianie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej o świadectwo ukończenia gimnazjum
i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

23.06. do 27.06. 2017 r. do 15:00

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

17.07. 2017 r.

Dzień Otwarty 12.05.2017 r. w godzinach 9:00-13:00

W programie Dnia Otwartego Szkoły:

 1. Zwiedzanie pracowni:
 • klasopracownie ZSZ (kelnerska, gastronomiczna, cukiernicza)

 • Internat

  2. Warsztaty gastronomiczne i cukiernicze dla uczniów i rodziców.

  3. Spotkanie z Dyrekcją, nauczycielami oraz wychowawcami internatu.

POZYTYWNE STRONY WYBORU PRZEZ MŁODZIEŻ
KSZTAŁCENIA W NOWOCZESNEJ
SZKOLE ZAWODOWEJ

 • Zdobycie wiedzy zarówno ogólnej jak i zawodowej,

 • Zdobycie kwalifikacji zawodowych zgodnie ze swoimi predyspozycjami i zainteresowaniami,

 • Szansa na szybkie usamodzielnienie się,

 • Szansa na zostanie fachowcem poszukiwanym na rynku pracy,

 • Zdobycie praktyki i doświadczenia zawodowego,

 • Możliwość szybkiego rozwoju zawodowego (zdobycie kolejnych kwalifikacji),

 • Możliwość szybkiego przekwalifikowania zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy (zawodowe kursy kwalifikacyjne,

 • Uznawanie kwalifikacji zawodowych w krajach UE

 • Przygotowanie do założenia i prowadzenia własnej firmy