Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017

W tym roku ostatni dzień roku szkolnego przypadł 23 czerwca.  O godzinie 9.00 zebraliśmy się w sali gimnastycznej, aby podsumować  tegoroczne osiągnięcia.

Jako pierwsza głos zabrała pani dyrektor Agnieszka Hryckowian. Usłyszeliśmy co udało się zrobić w naszym Ośrodku w ciągu ostatniego roku szkolnego, ale też powróciliśmy myślami do smutnych chwil, gdy zmarł pan dyrektor Krzysztof Galik. Jego pamięć uczciliśmy minutą ciszy.

Następnym punktem uroczystości było nagrodzenie uczniów przedszkola, a zaraz potem absolwentów klas trzecich Szkoły podstawowej.  Kolejno podsumowane zostały też konkursy przedmiotowe i dokonania sportowe naszych wychowanków.

Tradycyjnie też nagrody otrzymali uczniowie z wzorowym zachowaniem: Agata Banasik, Bartosz Żerman, Emilia Babirecka, Justyna Stelmasik i Błażej Ringwelski.

Uczniowie, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem wystąpili na środek razem z rodzicami i także otrzymali nagrody.  Byli to w tym roku:

Jakub Rabich, Mateusz Sitnik, Patrycja Larwińska i Małgorzata Orzechowska.

Specjalne nagrody dla najlepszych uczniów ufundowało też Starostwo Powiatowe. Wręczyła je nagrodzonym pani Agata Witkowska –naczelnik wydziału oświaty.

Kolejnym etapem było wręczenie świadectw absolwentom gimnazjum i szkoły zawodowej i przysposabiającej do pracy oraz pożegnanie ich przez kolegów z młodszych klas. Później kilka słów skierowali do zebranych sami absolwenci. Wręczyli też dyrekcji pamiątkowe tabla, a wszystkim nauczycielom kwiaty, jako wyraz wdzięczności za przekazaną wiedzę, opiekę i wychowanie.

Pani dyrektor ośrodka życzyła nam miłych i bezpiecznych wakacji, a na zakończenie obejrzeliśmy zabawny film i wakacjach przygotowany przez klasę IIIa gimnazjum i ich wychowawczynię.

I już wakacje….