ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

 4 września podczas zebrań z rodzicami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Już następnego dnia spotkaliśmy się na pierwszym ważnym apelu. Pani dyrektor, Agnieszka Hryckowian, powitała wszystkich serdecznie. Następnie omówiła organizację roku szkolnego. Dyrektor szkół, pani Zenona Glanc, przedstawiła zespoły klasowe, wychowawców i nauczycieli. Pełni optymizmu rozpoczęliśmy kolejny etap … , uf, aby do wakacji.  😆