Zajęcia dotyczące bezpiecznego poruszania się po drogach

Zajęcia dotyczące bezpiecznego poruszania się po drogach

          26 września 2017r. dzieci z przedszkola i klas I-III SP w SOSW dla DMN w Sławnie gościły panie policjantki, sierżant sztabową Paulinę Paszkiewicz i st. sierżant Małgorzatę Hanc. Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach na temat zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Przypomniały informacje dotyczące sygnalizacji świetlnej. Przećwiczyły przejście przez zebrę pamiętając o 5-ciu zasadach. Panie policjantki ostrzegały dzieci przed kontaktem z nieznajomymi osobami. Przypomniały również o tym, że nie wolno bawić się z obcymi psami, a tym bardziej je drażnić. Dzieci przećwiczyły pozycję na ,,żółwika”, która chroni przed atakującym psem. Na koniec dzieci otrzymały odblaski, które będą mogły umocować do plecaka czy kurtki. Spotkanie zakończyło się wspólnym pamiątkowym zdjęciem.