XVII Dzień Papieski

XVII Dzień Papieski

 

„Idźcie naprzód z nadzieją!”, bo nadzieja jest w tym, że zło można zwyciężyć tylko dobrem.

                                               Jan Paweł II

 

W dniu 17 października 2017 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie odbył się apel poświęcony papieżowi św. Janowi Pawłowi II. Ideą Dni Papieskich jest przypominanie życia i nauczania św. Jana Pawła II, naszego Wielkiego Rodaka, poprzez zatrzymanie się przy jakimś zagadnieniu, które było ważne w Jego posłudze. Tegoroczny XVII Dzień Papieski obchodzony był pod hasłem ,,Idźmy naprzód z nadzieją”. Samo sformułowanie hasła Dnia Papieskiego jest znamienne – stanowi bowiem zaproszenie
i znak tego, że poprzez Dzień Papieski docieramy do głębi nauczania Papieża Polaka. Papież Św. Jan Paweł II
w swoim nauczaniu często odwoływał się do chrześcijańskiej nadziei. Poprzez montaż słowno-muzyczny oddaliśmy Św. Janowi Pawłowi hołd, zatrzymaliśmy się na chwilę nad Jego nauczaniem. Postaramy się w naszą przyszłość patrzeć z nadzieją.