Uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sławnie na 2-tygodniowych praktykach w Irlandii

Uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sławnie na 2-tygodniowych praktykach w Irlandii

Uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sławnie na 2-tygodniowych praktykach w Irlandii

Nasza szkoła od 1 września rozpoczęła pracę nad nowym rocznym projektem „Bliżej Europy” w ramach programu Erasmus+, który otrzymał dofinansowanie 15 148 euro tj. 65 234 pln z projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Partnerem naszego projektu jest po raz kolejny Your International Training

4 uczniów i 2 absolwentów, którzy przeszli procedurę rekrutacyjną i zakwalifikują się do udziału w projekcie odbyli 2-tygodniowe praktyki w październiku w restauracji hotelowej Hibernian oraz w Capers Food w miejscowości Mallow w Irlandii.

Podczas pobytu opiekę nad uczniami sprawowało 2 nauczycieli p. Anna Jahnz i p. Zenona Glanc – koordynatora projektu.

W ramach projektu „Bliżej Europy” uczestnicy otrzymali bezpłatnie: podróż, zakwaterowanie i wyżywienie, dwie wycieczki fakultatywne połączone ze zwiedzaniem, ubezpieczenie OC i NW, strój roboczy niezbędny do odbycia praktyki przez uczniów oraz kieszonkowe.