MIKOŁAJKI W KLASACH I-IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

MIKOŁAJKI W KLASACH I-IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

MIKOŁAJKI W KLASACH I-IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

           Dnia 06 grudnia, jak co roku, odbyły się „Mikołajki na sportowo”. Brały w nich udział dzieci ze szkoły podstawowej z wychowawczyniami klas oraz pani Monika Grzelak, opiekun samorządu szkolnego. Konkurencje sportowe przeprowadzała pani Renata Pietruszka. Uczniowie mieli możliwość wykazać się swoją zwinnością i zręcznością. Zawody sprawiły dzieciom wiele radości i satysfakcji.

Jednak najważniejszą osobą podczas zabawy był Święty Mikołaj. Pojawił się on pod koniec rywalizacji sportowych. Wręczył dzieciom słodkie niespodzianki. Po rozgrywkach sportowych dzieci wraz z Mikołajem chętnie wzięły udział w zabawie tanecznej przeplatanej różnymi konkursami.

To był wspaniały dzień, pełen wrażeń.