„Oczy pomagają słyszeć”

„Oczy pomagają słyszeć”

Wyniki Konkursu Odczytywania Wypowiedzi z Ust dla Szkół Ponadgimnazjalnych „Oczy pomagają słyszeć”,
który odbył się w dniu 20.11.2017 r.

Hasło Konkursu: STOLICE EUROPY

  1. Małgorzata Orzechowska- 41,5 p.
  2. Patrycja Larwińska – 38,5 p.
  3. Piotr Kaźmierczak – 28 p.
  4. Krzysztof Grabowski- 26 p.
  5. Dominik Salachna- 22,5 p.
  6. Jacek Orzechowski- 17 p.
  7. Błażej Ringwelski- 3 p.

              Max liczba punktów- 52

Konkurs Odczytywania Mowy z Ust dla Szkół Ponadgimnazjalnych odbędzie się w Warszawie w Instytucie Głuchoniemych Plac 3 Krzyży w dniach 16-17.03.2018 r.

Nasz Ośrodek reprezentować będą: Małgorzata Orzechowska i Patrycja Larwińska.

Gratulujemy!!!

Opiekunowie: M. Szostak i L. Nowaczyk