BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE

BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE

BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE

Drodzy uczniowie szkół i placówek oświatowych
województwa zachodniopomorskiego!

Przed nami ferie zimowe – czas relaksu i odpoczynku po semestrze wytężonej pracy.

Wypoczywając, cieszcie się wolnym czasem, realizujcie swoje plany i rozwijajcie zainteresowania. Spędzając aktywnie czas, zawsze pamiętajcie o bezpieczeństwie swoim i innych. Wróćcie do swoich szkół uśmiechnięci, zdrowi, pełni nowych sił i energii.

Życzę Wam kreatywnego wypoczynku, nawiązania nowych przyjaźni, niezapomnianych chwil i  wrażeń, a także by czas ferii zimowych przyniósł Wam wiele radości i  pięknych wspomnień.

Szanowni Rodzice!

Z całego serca życzymy Wam, by czas ferii zimowych przyniósł wiele radości i  pięknych chwil spędzonych wspólnie z Waszymi dziećmi. Aby te dni były pełne wesołego towarzystwa, niewyczerpanych pokładów energii i uśmiechu.

Niektórzy z Państwa z pewnością skorzystają z oferty zimowych wyjazdów, kierowanej do Waszych dzieci przez różne organizacje. Pamiętając, jak ważne jest zapewnienie im bezpieczeństwa, z całego serca zachęcamy do zapoznania się z informacjami umieszczonymi na stronie Kuratorium Oświaty w Szczecinie w zakładce „Wypoczynek”.

Mogą się tu Państwo dowiedzieć nie tylko jakie obowiązki spoczywają na organizatorze takiego wypoczynku, ale także jak sprawdzić jego wiarygodność i jak upewnić się, że Wasze dziecko będzie spędzać ten czas w sposób bezpieczny i kreatywny. Na wskazanej stronie znajdą Państwo również ważne informacje  i  numery telefonów zarówno do Kuratorium Oświaty, jak i  pozostałych służb i inspekcji, z którymi w tej kwesti współpracujemy.

Warto pamiętać, że za zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej bezpiecznych warunków wypoczynku odpowiedzialny jest jego organizator. Macie Państwo prawo wymagać dokumentu poświadczającego zgłoszenie w Ministerstwie Edukacji Narodowej organizowanych przez niego form wypoczynku. Organizatorzy mają także obowiązek udzielenia rodzicom wszelkich informacji o warunkach wypoczynku, o  programie pracy wychowawczej z dziećmi,  kwalifikacjach zatrudnionych wychowawców oraz o sposobie zapewnienia opieki medycznej uczestnikom wypoczynku.

Wykaz wszystkich zarejestrowanych form wypoczynku znajduje się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej www.wypoczynek.men.gov.pl. Tam również znajda Państwo szereg ważnych informacji i  poradników związanych z bezpiecznym wypoczynkiem Państwa dzieci.

                                                           Zachodniopomorski Kurator Oświaty
Magdalena Zarębska – Kulesza

       W naszym Ośrodku o bezpieczeństwie podczas zabaw i wypoczynku w czasie ferii zimowych przypominają prelekcje, pogadanki i gazetki.