Międzynarodowy  Dzień Pizzy

Międzynarodowy  Dzień Pizzy

Dnia 20.02.2018 r. okazji Międzynarodowego  Dnia Pizzy zorganizowane zostały warsztaty kulinarne dla uczniów szkoły podstawowej. Podczas zajęć warsztatowych uczniowie  mieli  możliwość  samodzielnego wykonania  pizzy, co sprawiło im wiele radości  i satysfakcji. Podczas pracy wsparcia udzielali im starsi koledzy z Technikum Żywienia  i Usług Gastronomicznych. Po zakończonych zajęciach czekał ich  pyszny poczęstunek.

M. Lis , I. Pestka