Apel Wielkanocny

Apel Wielkanocny

Apel Wielkanocny

       Wielkanoc to najważniejsze święto w naszej chrześcijańskiej tradycji. W czasach, gdy człowiek skłonny jest skupiać się raczej na zewnętrznej oprawie tych świąt, warto zwrócić swoje myśli ku temu,  co w nich najistotniejsze i zachęcić wszystkich do refleksji nad męką, śmiercią Chrystusa i nad triumfem Zmartwychwstania.

Uczniowie naszego Ośrodka, by upamiętnić wydarzenia męki, śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa przygotowali pod kierunkiem katechetów Apel Wielkanocny, który odbył się 22.03.2018r. w świątecznej scenerii. Apel miał na celu przygotować wychowanków do właściwego przeżywania Triduum Paschalnego Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty, by w Niedzielę Zmartwychwstania cieszyć się i radować, że Pan Jezus żyje! Na początku apelu uczniowie odświętnie ubrani, a niektórzy w stroje ludowe przywitali Dyrekcję, grono pedagogiczne, swoich kolegów i koleżanki. Po krótkim powitaniu   została zaprezentowana etiuda pantomimiczna pt. „Ręce”, przedstawiająca ustawiczną walkę dobra ze złem oraz związanymi z tym wyborami życiowymi. Występ był wzbogacony odpowiednim podkładem muzycznym, wykonywano pieśni wielkopostne i recytowano wiersze. Przedstawiono także wydarzenia Wielkiego Tygodnia. W centralnym miejscu stał przystrojony stół wielkanocny a na nim koszyczek ze święconką. Uczniowie przybliżyli publiczności tradycje i zwyczaje związane z tymi świętami. Miłym dla wszystkich akcentem końcowym było wspólne odśpiewanie pieśni „To mój Pan” tłumaczonej jednocześnie na język migowy.

Na zakończenie apelu głos zabrała dyrektor szkoły pani Zenona Glanc, która podziękowała uczniom za duży wkład pracy i złożyła wszystkim życzenia świąteczne.