Wycieczka dydaktyczna klas I-III SP do Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie

Wycieczka dydaktyczna klas I-III SP do Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie

Wycieczka dydaktyczna do Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie

Dnia 17 kwietnia uczniowie klas I-III SP z SOSW udali się na wycieczkę dydaktyczną do Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie.

Na wycieczce dzieci miały możliwość zwiedzenia budynku, a przy okazji zobaczyły stanowisko dowodzenia, gdzie przyjmowane są telefony alarmowe. Strażacy zaprezentowali sprzęt pożarniczy stanowiący wyposażenie jednostki Straży Pożarnej.

Uczniowie oglądali różnorodne wozy strażackie, sprzęt do gaszenia pożarów, usuwania skutków wypadków drogowych lub innych katastrof. Dzieci mogły usiąść za kierownicą samochodu, przymierzyć hełm strażacki, spróbować potrzymać wąż strażacki. Panowie strażacy zademonstrowali również działanie samochodu z wysięgnikiem do zadań na wysokościach. W formie pogadanki dzieci zapoznały się z zadaniami realizowanymi przez straż pożarną, sposobami alarmowania oraz zachowania się w przypadku zagrożenia. Atrakcji było naprawdę wiele! Dzieci utrwaliły sobie numer telefonu do Straży Pożarnej – 998 i numer alarmowy – 112.