EGZAMIN GIMNAZJALNY

EGZAMIN GIMNAZJALNY

W tym roku w SOSW w Sławnie do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło siedmioro uczniów.