Wycieczka przedszkolaków do Straży Pożarnej

Wycieczka przedszkolaków do Straży Pożarnej

W związku z obchodami Dnia Strażaka 14.05.2018r. przedszkolaki z SOSW dla DMN w Sławnie odwiedziły Straż Pożarną w Sławnie. Na wycieczce zaprezentowany został sprzęt pożarniczy stanowiący wyposażenie jednostki Straży Pożarnej. Oglądaliśmy różnorodne wozy strażackie, sprzęt do gaszenia pożarów. Dzieci mogły usiąść za kierownicą, przymierzyć hełm strażacki, spróbować potrzymać wąż strażacki i polewać z niego wodę. W formie pogadanki dzieci zapoznały się ze sposobami alarmowania w przypadku różnego zagrożenia. Dzieci utrwaliły sobie numery telefonu do Straży Pożarnej – 998 i numer alarmowy 112. Na koniec serdecznie podziękowaliśmy strażakom z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie za przyjęcie nas.

Nauczycielki prz

edszkola