UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Sławnie odbyło się w dniu 22 czerwca 2018r. Uroczystość rozpoczęła pani Dyrektor Ośrodka –Agnieszka Hryckowian. Następnie podsumowano konkursy przedmiotowe. W tym roku najwięcej punktów za udział w konkursach zgromadzili  Małgorzata Orzechowska i Mateusz Sitnik. Zakończono także współzawodnictwo o miano najlepszego ucznia szkół ponadgimnzjalnych i tu również pierwsze miejsce zdobyła Małgorzata Orzechowska. Zostali również wyróżnieni nasi najlepsi sportowcy.

Uczniowie otrzymujący świadectwo z wyróżnieniem to: Mateusz Sitnik, Patrycja Larwińska, Katarzyna Jarosińska, Magdalena Fąfara i Małgorzata Orzechowska.

Uczniowie z wzorowym zachowaniem, ale niższą średnią ocen, to: Andżelina Kiełbasa, Agata Banasik, Nikola Kotarska,Bartosz Żerman, Agnieszka Skibniewska,Kacper Szcześniak,Jakub Górny i Joanna Kmieć.

Kolejnym etapem apelu było wręczenie świadectw absolwentom klas trzecich gimnazjum. Uczniowie ci w krótkim wystąpieniu pożegnali się ze społecznością szkolną. Otrzymali też kwiaty od młodszych kolegów.

Specjalnie wyróżniony został kończący edukację Bartosz Strzałba, ponieważ otrzymał on nagrodę dla najlepszego aktora w projekcie „Via vitae”. Należy dodać, że film profilaktyczny nagrany przez naszych uczniów, który mieliśmy okazje zobaczyć, zajął w projekcie II miejsce.

Uroczystość zakończyła pani Dyrektor Agnieszka Hryckowian składając wszystkim życzenia miłych wakacji. Następnie udaliśmy się do klas, aby pożegnać się z wychowawcami i odebrać świadectwa.

I wreszcie wakacje, wakacje …. !!!