ZAPROSZENIE – PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

ZAPROSZENIE – PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

ZAPROSZENIE

Zapraszam 14 lipca 2018r. o godzinie 1000 , do auli Ośrodka, na spotkanie opiniodawcze wszystkich rodziców/opiekunów prawnych.

Spotkanie dotyczy Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Ośrodka,

Pedagog