INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/19 – APEL

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/19 – APEL

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/19 – APEL

   Nowy rok szkolny 2018/19 zainaugurowaliśmy 4 września. W przemówieniach głos zabrali: pani dyrektor Agnieszka Hryckowian i zaproszeni goście -Andrzej Protasewicz i Agata Witkowska. Pani wicedyrektor Zenona Glanc przedstawiła wychowawców i nauczycieli. Po życzeniach, jak najlepszego roku szkolnego, udaliśmy się do klas.