UWAGA! ZMIANA WEJŚCIA NA TEREN OŚRODKA

UWAGA!!!

      Ze względu na remont ulicy Kopernika wejście na teren Ośrodka od ulicy Powstańców Warszawskich.

Prosimy kierować się do drzwi wejściowych przy sali gimnastycznej. Obowiązuje zakaz wjazdu samochodami na teren Ośrodka (nie dotyczy busów dowożących uczniów oraz zaopatrzenia).