SPOTKANIE PROFILAKTYCZNE PRZEDSZKOLAKÓW Z PRACOWNIKIEM NADLEŚNICTWA W SŁAWNIE

SPOTKANIE PROFILAKTYCZNE PRZEDSZKOLAKÓW Z PRACOWNIKIEM NADLEŚNICTWA  W SŁAWNIE

Dnia 26 września 2018 roku odwiedziła nas Pani Ania Krzemińska z Nadleśnictwa w Sławnie. Celem naszego spotkania było zapoznanie dzieci z czynnikami mającymi wpływ na zanieczyszczenie środowiska, i sposoby dbania o nie. Po spotkaniu dzieci:

  • potrafią posegregować odpady ze względu na materiał, z jakiego zostały wykonane,

  • znają trzy kolory segregacji ( żółty, niebieski, zielony),

  • wiedzą, że wszyscy ludzie muszą dbać o środowisko, w którym żyje,

  • rozumieją sens gromadzenia i segregowania odpadów,

  • rozumieją zależność pomiędzy czystym środowiskiem, a istnieniem świata zwierzęcego i roślinnego,

  • wiedzą, dlaczego jest tyle odpadów (w domach, w naszym mieście i na całym świecie),

  • rozumieją konieczność segregowania i przetwarzania odpadów,

  • umieją wyjaśnić, w jaki sposób nasze zachowania mają wpływ na czystość środowiska,

  • potrafią wymienić kilka składników mających szkodliwy wpływ na zanieczyszczenie środowiska.