SPOTKANIE Z PANIĄ LEŚNIK

SPOTKANIE Z PANIĄ LEŚNIK

SPOTKANIE Z PANIĄ LEŚNIK

            26.10.2018r. do naszego Ośrodka przybyła pani leśnik Anna Krzemińska z Nadleśnictwa Sławno. Pani Ania była naszym gościem z okazji akcji „Sprzątania Świata”. Celem spotkania z panią Anią było rozbudzenie świadomości ekologicznej dzieci i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Pani leśnik opowiedziała nam o swoim podstawowym obowiązku jakim jest troska o las. Mówiła o zwierzętach zamieszkujących las, o ich zwyczajach i potrzebach. Dzieci dowiedziały się, że człowiek jest gościem w lesie i musi go szanować. Pani Ania opowiedziała nam również o łańcuchu działań, którego początkiem jest tworzenie odpadów, ich selektywna zbiórka i kończący ją recykling. Zachęcała dzieci do działań na rzecz ochrony środowiska i poszanowania zasobów naturalnych oraz racjonalnej gospodarki odpadami. Nasz gość zainteresował wszystkie dzieci swoimi opowieściami wykorzystując różne ilustracje, obrazki oraz plansze dydaktyczne. Na koniec spotkania każdy uczeń otrzymał kolorowy breloczek.Dzięki temu spotkaniu wszyscy poszerzyliśmy wiadomości o lesie, jego mieszkańcach, a także konieczności dbania o środowisko naturalne.