Obchody XVIII Dnia Papieskiego

Obchody XVIII Dnia Papieskiego

Obchody XVIII Dnia Papieskiego

                              Zwyczajem lat ubiegłych w październiku 2018r. w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie odbył  się kolejny Dzień Papieski. Apel z udziałem naszych uczniów w swojej treści nawiązywał do tegorocznego hasła, które brzmiało ,,Promieniowanie Ojcostwa”.                        Dzień Papieski to znak i zaproszenie do poznawania nauczania Papieża Polaka. Nasi uczniowie śpiewem i recytacją uczcili pamięć  Polaka-Papieża, wychowawcy i przyjaciela młodzieży. Przypomnieliśmy sobie wzniosłe i wyjątkowe słowa, które Ojciec Święty kierował do ludzi. W pantomimie pt. ,,Kochający Ojciec i zagubione owce” pokazaliśmy, jak Bóg Ojciec kocha ludzi. Nasz Papież (tak nazywała Go cała Polska) mówił o Bogu Ojcu, niósł słowa wiary. Papież zapewniał, że w trudach dnia codziennego nigdy nie jesteśmy sami, zawsze możemy liczyć na pomoc Boga Ojca. Jan Paweł II zawsze zachęcał, abyśmy wszystkie sprawy oddawali Bogu Ojcu. Postaramy się, aby na co dzień pamiętać o naukach Jana Pawła II.Papież Polak to największy człowiek tego świata. Jest dla  nas autorytetem i wzorem etycznym godnym naśladowania. Nasi uczniowie pokonali tremę, poczuli magię ,,wielkiej sceny”, wystąpili również przed dużą publicznością, uczestniczyli w obchodach Dnia Papieskiego, który odbył się w dniu 14.10.2018r. w Sławieńskim Domu Kultury.