5 porcji zdrowia w szkole

5 porcji zdrowia w szkole

„ 5 porcji zdrowia w szkole”

    Dnia 14 XI 2018r. w klasach I – III SP odbyły się zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu „ 5 porcji zdrowia w szkole”.  Program według którego przeprowadzone zostały zajęcia ma na celu uświadomić dzieciom korzyści wynikające ze spożywania warzyw, owoców i soków, a także pokazać, że są one niezbędne w codziennej diecie i stanowią naturalne źródło cennych witamin i składników mineralnych potrzebnych do prawidłowego rozwoju. W czasie zajęć dzieci utrwaliły sobie wiadomości na temat 5 zasad prawidłowego żywienia. Zapoznały się z piramidą zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. Dowiedziały się ile warzyw i owoców powinny spożywać w ciągu dnia oraz co to jest porcja warzyw i owoców. Rozmawialiśmy, także o tym: dlaczego sok może być jedną porcją warzyw lub owoców w ciągu dnia?  Jak powstaje sok? Jakie witaminy i składniki mineralne zawierają owoce i warzywa? Za co w naszym organizmie odpowiadają poszczególne witaminy  i składniki mineralne? Na zakończenie zajęć każda klasa wykonała pracę konkursową oraz album pt. „ 5 porcji zdrowia – warzywo, owoc lub sok”. Wszyscy uczniowie chętnie brali udział w zajęciach, a dzięki materiałom dostarczonym przez organizatora programu zdobyta wiedza na pewno pozostanie w pamięci naszych uczniów.

 

Nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej