KAMPANIA: „JASNE JAK SŁOŃCE”

KAMPANIA: „JASNE JAK SŁOŃCE”

Informujemy, że Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny prowadzi kampanię „Jasne jak słońce”, dotyczącą skutków narażenia na promieniowanie UV i skierowaną  do ogółu społeczeństwa, przede wszystkim do dzieci i młodzieży.

Link do plakatu:

zaslonsie_przedszkole