Patrycja Larwińska – kolejną uczennicą wyróżnioną stypendium Prezesa Rady Ministrów

Patrycja Larwińska – kolejną uczennicą wyróżnioną  stypendium Prezesa Rady Ministrów

Patrycja Larwińska – kolejną uczennicą wyróżnioną stypendium Prezesa Rady Ministrów

22 lutego 2019r. odbyła się uroczysta gala wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Patrycja Larwińska, uczennica klasy II technikum jest osobą, która otrzymała promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen za rok szkolny 2017/2018, w szkole kończącej się egzaminem maturalnym. Dzięki temu została nominowana do otrzymania stypendium, a następnie  pozytywnie przeszła proces weryfikacyjny. Przyznane stypendium to kwota 2.580 złotych. Serdecznie gratulujemy sukcesu!