Warsztaty „Robienia Palm Wielkanocnych”

Warsztaty „Robienia Palm Wielkanocnych”


 Warsztaty „Robienia Palm Wielkanocnych”

   W dniu 26 marca br. dziewczęta przebywające w internacie SOSW dla Dzieci Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie udały się do Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku na warsztaty „Robienia Palm Wielkanocnych”. W trakcie warsztatów dziewczęta miały możliwość rozwijania wyobraźni ,pomysłowości oraz sprawności manualnej. Uczyły się również posługiwania narzędziami niezbędnymi do wycinania i przyklejania elementów palm. Efektem tej pracy były samodzielnie wykonane palmy wielkanocne, które dziewczęta mogły zabrać do domu, aby poświęcić je w Niedzielę Palmową.