OLIMPIADA JĘZYKA MIGOWEGO W ŁODZI

OLIMPIADA JĘZYKA MIGOWEGO W ŁODZI

OLIMPIADA JĘZYKA MIGOWEGO W ŁODZI

W  dniach 5-7 kwietnia 2019 roku w Łodzi odbyła się XXII edycja Olimpiady Języka Migowego dla szkół ponadgimnazjalnych. Jej gospodarzem był Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących w Łodzi przy ulicy Siedleckiej.  W konkursie udział wzięli słabosłyszący i głusi uczniowie szkół z całej Polski, którzy rywalizowali w trzech kategoriach. Pogłębiali także wiedzę o Kulturze Głuchych i Polskim Języku Migowym.Nagrody przyznano za umiejętności przekazu informacji, emocji i intencji oraz prowadzenia swobodnej komunikacji migowej. W pierwszej kategorii uczestnicy mieli opowiedzieć treść obejrzanego podczas konkursu filmu. W drugiej kategorii uczniowie prezentowali ważną osobę dla środowiska głuchych, w trzeciej mieli za zadanie dokończyć historię, którą przeczytali wcześniej.W konkursie wzięło udział 22 uczestników z dziewięciu szkół. Najpierw rywalizowali ze sobą, następnie mieli  czas na integrację i poznawanie się nawzajem. Nasz Ośrodek reprezentowali Łukasz Gliszczyński , który zajął II miejsce w drugiej kategorii natomiast IV miejsce w trzeciej kategorii zajęła Patrycja Larwińska. Warto tutaj zaznaczyć, że był to jej pierwszy start w tej Olimpiadzie. Opiekunami uczestników konkursu byli nauczyciele: Pan Leszek Nowaczyk oraz Pani Justyna Czesnowska.

Wszyscy uczestnicy Olimpiady zgodnie podkreślali, że w życiu najważniejszy jest dialog – olimpiada ma właśnie zachęcić do rozmów bez barier. Następna Olimpiada odbędzie się za rok w Lublinie.