„Szlachetne zdrowie…” – spotkanie młodzieży z położną

„Szlachetne zdrowie…” – spotkanie młodzieży z położną

„Szlachetne zdrowie…” – spotkanie młodzieży z położną

 

Dnia 22.05.2019r. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym w ramach Szkolnego Programu Edukacji Zdrowotnej „Szlachetne zdrowie…” z pracownicami NZOZ Ars Medica, pielęgniarką Magdaleną Mikitiuk i położną Adrianną Galek-Gurdzielewską.

Tematem spotkania był: Trudny okres – dojrzewanie, a jego celem – wyjaśnienie młodzieży, zrozumienie i zaakceptowanie zachodzących w młodym organizmie procesów fizycznych i psychicznych. Na podstawie przekazanych informacji młodzież uzyskała wiedzę z zakresu świadomego planowania rodziny – antykoncepcja.

Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie SOSW serdecznie dziękują za przeprowadzenie zajęć z edukacji zdrowotnej oraz za okazaną życzliwość dla naszej placówki.

Życzymy, aby każdy dzień poświęcony drugiemu człowiekowi dawał radość i satysfakcję.