OBCHODY DNIA PATRONA SOSW

OBCHODY DNIA PATRONA SOSW

OBCHODY DNIA PATRONA SOSW

30 maja 2019r.  uroczystym apelem uczciliśmy pamięć naszej patronki Marii Grzegorzewskiej.  Ciekawym elementem apelu była telewizyjna sonda TV SOSW o patronce. Później mogliśmy zweryfikować naszą wiedzę podczas prezentacji postaci M. Grzegorzewskiej przedstawionej przez uczniów klas 6a SP, 6b SP i 2 SBIS. Wspólnie rozwiązać krzyżówkę, której hasło brzmiało PATRON. Na zakończenie uroczystości zobaczyliśmy interpretację „Kaczki dziwaczki” Jana Brzechwy w wykonaniu klasy VII-VIIIb SP.  Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele organu prowadzącego, dyrekcja, rodzice, nauczyciele i uczniowie.