OBCHODY DNIA PATRONA SOSW

OBCHODY DNIA PATRONA SOSW

30 maja 2019r.  uroczystym apelem uczciliśmy pamięć naszej patronki Marii Grzegorzewskiej.  Ciekawym elementem apelu była telewizyjna sonda TV SOSW o patronce. Później mogliśmy zweryfikować naszą wiedzę podczas prezentacji postaci M. Grzegorzewskiej przedstawionej przez uczniów klas 6a SP, 6b SP i 2 SBIS. Wspólnie rozwiązać krzyżówkę, której hasło brzmiało PATRON. Na zakończenie uroczystości zobaczyliśmy interpretację „Kaczki dziwaczki” Jana Brzechwy w wykonaniu klasy VII-VIIIb SP.  Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele organu prowadzącego, dyrekcja, rodzice, nauczyciele i uczniowie.