Przedszkolaki sprzątały Świat

Przedszkolaki sprzątały Świat

Sprzątanie Świata

Dzieci z przedszkola w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Sławnie włączyły się do akcji „Sprzątania Świata”.

Tego dnia w przedszkolu zostały przeprowadzone zajęcia, które zainspirowały nas do działań mających na celu dbanie o nasze środowisko. W świat ekologii wprowadziły nas Panie Anna Krzemińska i Sylwia Raj z Nadleśnictwa w Sławnie. Szczególną uwagę dzieci zwróciły na segregowanie odpadów oraz recykling. Przedszkolaki z dużym zainteresowaniem i chęcią brały udział w rozmowie, odpowiadały na zadane pytania. W czasie prelekcji panie zapoznały nas z kolorami pojemników do których należy wrzucać posortowane odpady. Jednak główną atrakcją tego dnia było sprzątanie „Naszej Ziemi” dzieci wyposażone w rękawiczki i worki na śmieci z dużym zaangażowaniem wykonały swoje zadania. zapełnione worki włożyły do kosza. Od dziś będą pamiętały, że głównym celem akcji „Sprzątanie Świata” było rozbudzenie świadomości ekologicznej dzieci i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Akcja miała również na celu pokazać nam wszystkim, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, unikanie tworzenia odpadów oraz odpowiednie gospodarowanie nimi.

Składamy serdeczne podziękowania Paniom Annie Krzemińskiej i Sylwii Raj za bardzo pouczającą lekcje ekologi.