Sprzątanie świata w kl.I-III SP

Sprzątanie świata w kl.I-III SP

 

      Sprzątanie świata

            Dnia 25 września z okazji akcji „Sprzątania Świata”  najmłodszych uczniów naszego Ośrodka odwiedziły specjalistki służby leśnej pani: Anna Krzemińska oraz pani Sylwia Raj z Nadleśnictwa Sławno. Obie panie przeprowadziły dla nas bardzo ciekawe zajęcia edukacyjne.

Główną przesłanką zajęć było budowanie u dzieci świadomości ekologicznej, poprzez przybliżenie tematu niebezpieczeństw grożących życiu ludzi i zwierząt spowodowanych zanieczyszczeniem i dewastacją najbliższego środowiska przyrodniczego.