Międzynarodowy Dzień Głuchego i Ślubowanie klas I

Międzynarodowy Dzień Głuchego i Ślubowanie klas I

Dnia 27 września 2019 r. w naszym Ośrodku odbył się uroczysty apel z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchego oraz  Ślubowanie klas pierwszych Branżowej Szkoły I stopnia i Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Uroczystość szkolną  rozpoczęła pani Dyrektor Ośrodka Agnieszka Hryckowian.  Po przemówieniu uczniowie klas pierwszych przedstawili krótką historię Międzynarodowego Dnia Głuchego oraz przekazali informację na temat sytuacji osób niesłyszących w Polsce. Następnie uczniowie klas pierwszych złożyli  uroczyste ślubowanie w obecności całej społeczności  szkolnej.  Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna „ otrzęsiny”,  którą przygotowali koledzy i koleżanki z klasy III TŻiUG oraz II i III BSI.

Bawiliśmy się doskonale!