Pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej

Pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej

Pasowanie na ucznia SP

29 października odbyła sie uroczystość ” Pasowania na ucznia”. To wydarzenie zawsze wzbudza wiele emocji zarówno wśród uczniów, nauczycieli, a także rodziców. Pierwszacy w biretach na głowach oraz w odświętnych strojach pod opieką wychowawców: pani Danuty Pikór, Moniki Wolskiej i Renaty Firganek, przystąpili do „otrzęsin” przygotowanych przez samorząd uczniowski pod kierunkiem pani Moniki Grzelak. Kandydaci na uczniów poddali sie zabiegom estetycznym, wypili napój mądrości oraz złożyli obietnicę. Uczniowie z klasy ósmej dali młodszym kolegom cenne wskazówki. Aktu pasowania, tradycyjnie dużym ołówkiem, dokonała pani dyrektor Agnieszka Hryckowian. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie przez panią dyrektor pięknych, pamiątkowych dyplomów, a przez wychowawczynie rożków ze słodyczami. Pani dyrektor skierowała kilka ciepłych słów do pierwszoklasistów życząc im sukcesów w nauce. Po oficjalnej uroczystości rodzice przygotowali najmłodszym słodki poczęstunek.