TEATR „BRZYDAL”

TEATR „BRZYDAL”

TEATR DLA NAJMŁODSZYCH WYCHOWANKÓW SOSW „BRZYDAL”

Spektakl dotyczył problemu tolerancji. W łatwy i atrakcyjny sposób pokazał dzieciom jak szanować i akceptować odmienności oraz ludzi z wadami bądź ułomnościami.Aktorzy poprzez swoją grę i dialogi prowadzone z dziećmi wyjaśnili, że inny nie znaczy gorszy!

W spektaklu brało udział dwóch aktorów, którzy wcielili się w 3 postacie: – Miś Brzuszatek (Brzydal) – grzeczny, uczynny, miły oraz mądry; – Gagatek- niegrzeczny, zachłanny, szyderczy; – Sowa Mądra Głowa.

Akcja przedstawienia toczyła się na leśnej łące. Zafascynowany miś opowiadał dzieciom, ile radości i mądrości czerpie z książek. Rozmowę z dziećmi podsłuchiwał Gagatek,  a następnie przezywał i wyśmiewał się z misia. Drwił z jego wielkiego brzuszka oraz z tego, że lubi się uczyć. Gagatek szybko przekonał się, że miś jest mądry i może mu się przydać w poszukiwaniu cennego skarbu. W kolejnych scenach bajki można było zobaczyć zabawne, a czasami pełne niespodzianek perypetie obu postaci, które doprowadzają do odnalezienia poszukiwanego skarbu. Okazał się on jednak nie szkatułą z kosztownościami, ale skarbnicą mądrości. Mądrość i dobroć misia oraz cyrograf znaleziony w skrzyni doprowadziły Gagatka do refleksji nad swoim zachowaniem. W ostatniej scenie bajki odmieniony Gagatek przeprosił za wszystko i uroczyście przysiągł, że się poprawi.

Bajka niosła ze sobą cenne przesłanie, uczy jak ważny jest szacunek okazywany innym ludziom i dbanie o utrzymanie przyjaźni.