Lubię, gdy tata mi czyta…

Lubię, gdy tata mi czyta…

Lubię, gdy tata mi czyta…

W ramach realizacji tygodniowego tematu pt.”Moja Rodzina” we wtorek 5.11.2019 r. został zaproszony Tata Zosi, który przeczytał dzieciom bajeczkę pt.”Mała Owieczka-Chmurka”. Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały czytanego tekstu, a następnie wykonały do niego pracę plastyczną.

Dziękujemy bardzo!!!!!