ZMARŁA PROFESOR URSZULA ECKERT

ZMARŁA PROFESOR URSZULA ECKERT

ZMARŁA PROFESOR URSZULA ECKERT

 

                  Urszula Eckert, profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i Uniwersytetu Warszawskiego. Była surdopedagogiem, absolwentką Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej. Od czasu podjęcia pracy (1949) zajmowała się problemami rozwoju, kształcenia, integracji społeczno-zawodowej osób z wadą słuchu jako wychowawca i nauczycielka w zakładach specjalnych. Od 1974 r. związana była z Akademią Pedagogiki Specjalnej (dawnej PIPS, WSPS) jako nauczyciel akademicki, Kierownik Zakładu Surdopedagogiki, Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą (1986-1990). Zainteresowania naukowe koncentrowała na problematyce wczesnego wykrywania wady słuchu, na wczesnym usprawnianiu słuchu i kształceniu mowy ustnej jako środka porozumiewania się społecznego, na badaniu poziomu przygotowania dziecka z wadą słuchu do nauki szkolnej. Zajmowała się również przygotowywaniem nauczycieli do pracy z dziećmi i młodzieżą z wadą słuchu w szkołach integracyjnych, specjalnych i powszechnych.                  

           W 2013 roku Pani Profesor Urszula Eckert została uhonorowana przez Senat Akademii Medalem Marii Grzegorzewskiej.

(za: http://www.aps.edu.pl/uczelnia/wydawnictwo/wykaz-publikacji/eckert-urszula-test-dojrza%C5%82o%C5%9Bci-szkolnej-dziecka-z-wad%C4%85-s%C5%82uchu/)

          Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim składają pracownicy i wychowankowie SOSW Sławno.