Ważne informacje do udostępnienia rodzicom i nauczycielom oraz uczniom

Ważne informacje do udostępnienia rodzicom i nauczycielom oraz uczniom

Szanowni Państwo Dyrektorzy
przedszkoli, szkół i placówek z powiatu sławieńskiego

Z powodu stanu zagrożenia epidemicznego w naszym kraju i wynikającej stąd konieczności zawieszenia zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach, staramy się jak najszybciej zorganizować możliwości udzielania wsparcia i specjalistycznej pomocy w warunkach pracy zdalnej. W tym trudnym okresie, oprócz dotąd realizowanych zadań, służyć możemy potrzebującym tego osobom wsparciem w radzeniu sobie z obciążeniem emocjonalnym i stresem, ułatwiać pozyskiwanie kompetentnych źródeł informacji, redukować lęk, przywracać poczucie sprawstwa, podtrzymywać nadzieję. W związku z tym bardzo proszę o udostępnienie rodzicom, uczniom oraz nauczycielom i wychowawcom załączonej do tej wiadomości informacji dotyczącej możliwości korzystania z pomocy poradni oraz adresów mailowych do wszystkich naszych specjalistów. 

Informacja dla rodziców, uczniów i nauczycieli

konta e-mail pracowników PPPP

Z poważaniem
Dorota Frąszczak
dyrektor Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Sławnie